Om Skyllbergs Bruk

Skyllbergs Bruk i södra Närke är kanske landets äldsta företag med svenskt ägande. De senaste 400 åren har det varit ett familjeföretag, men vår tradition att hantera järn går tillbaka längre än så. I ett gåvobrev från 1346 omtalas Skyllberg för första gången i sammanhanget järnhantering.

Att driva ”bruk” innebär att bedriva en mångfacetterad verksamhet. Så har vi arbetat i flera sekler och vi hoppas få fortsätta med det. Det är en styrka att ha flera ben att stå på.

Kärnan i brukets verksamhet är dotterbolaget Skyllberg Industri AB med anläggning i Kårberg där vi tillverkar och bearbetar stålprodukter. Bruket omfattar också ett elkraftnät med 1400 abonnenter. Handeln med el sker via dotterbolaget SkyllbergsKraft AB, och våra elkunder återfinns främst inom vårt eget elnät. På traditionellt bruksvis omfattar verksamheten även jord- och skogsbruk samt uthyrning av bostäder.

Våra dotterbolag Degerfors Förzinknings AB och Nils Ahlgren AB har verksamheter som kompletterar och tryggar arbetet i Skyllberg och Kårberg.

Vår koncern

Skyllbergs Bruks AB
Skyllbergs Bruks AB
Har bearbetat järn sedan 1346 och är ett av landets äldsta företag. Sedan 1888 ägs företaget av familjen Svensson. skyllbergsbruk.se
Skyllbergs Bruks AB
Skyllberg Industri AB
Dotterbolag till Skyllbergs Bruks AB med lång tradition av tråddragning, spiktillverkning och tillverkning av svetsade stålkonstruktioner. skyllbergindustri.se
Nils Ahlgren AB
Nils Ahlgren AB
Dotterbolag till Skyllbergs Bruks AB. Ahlgrens är grossist till bygg- och järnvaruhandeln samt heltäckande leverantör av områdesskydd. nilsahlgren.se
Degerfors Förzinknings AB
Dotterbolag till Skyllbergs Bruks AB och en av landets största legovarmförzinkare av styckegods samt spik och annat smågods. defab.net
 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X