Jordbruk

Den största delen av företagets jordbruksmark arrenderas sedan 2010 av bröderna Anders och Torbjörn Lundbom. Arrendet omfattar drygt 220 hektar åker och bete, ladugård samt flera ekonomibyggnader. Skyllbergs Bruks AB har även sidoarrenden vid Falla och Lerbäck. Läs mer om Lundboms verksamhet på www.esperud.se.

Skogsbruk

Under åren 1903-1966 omfattade brukets egendom över 30 000 hektar, varav den produktiva skogsmarken utgjorde den i särklass största delen. Idag uppgår den totala arealen till ca 1700 hektar. Fördelningen av trädslag uppskattas till cirka 50 % gran, 30 % tall och 15 % björk.

Flispanna_Skyllberg

Flispannan i Skyllberg

Sedan 2007 värms många av bostäderna i Skyllberg upp med värme från flispannan och flisen kommer från den egna skogen. Pannhuset fick faluröd träpanel för att passa in i bruksmiljön.

Skyllbergsbommen - En robust vägbom

Skyllbergsbommen

För att skydda våra skogsvägar från onödig trafik under tjällossningen, har vi utvecklat en robust vägbom som tillverkas i Kårberg och som nu säljs över hela landet. Bland kunderna finns enskilda markägare, kommuner och skogsbolag som vill skydda vägar eller annan egendom. Info om bommen finns på Skyllberg Industris sida.

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X