Integritetspolicy för Skyllbergs Bruks AB jämte dotterbolagen, Skyllberg Industri AB, SkyllbergsKraft AB, Nils Ahlgren AB och Degerfors Förzinknings AB, nedan kallade Bolagen.

 

Vi värnar om din personliga integritet

Bolagen är personuppgiftsansvariga för sin verksamhet.

Bolagen respekterar din personliga integritet och ser till att du kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Nedan hittar du information om vilka uppgifter om dig som Bolagen behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas och dina rättigheter m.m.

Dina personuppgifter

Vilka typer av uppgifter behandlar vi, vad använder vi uppgifterna till, hur samlar vi in dem, hur distribuerar vi dem och hur lagrar vi dem.

Rättslig grund

Bolagen har kunder, leverantörer och anställda. För att kunna driva vår verksamhet behandlar vi personuppgifter. Grunderna för detta är avtal, intresseavvägning och i undantagsfall samtycke.

Insamling

De personuppgifter Bolagen behandlar har samlats in från dig som är registrerad. Vi inhämtar ingen information på egen hand utan det som lagras är uppgifter som du lämnat till oss för att vi ska kunna utföra vårt arbete.

Distribuering  eller vidareföring

Uppgifterna distribueras eller vidareförs aldrig från Bolagen utan föregående samtycke.

Lagring

Personuppgifter lagras om du är kontaktperson till en av våra kunder eller leverantörer. Vi lagrar även personuppgifter till kontaktpersoner till potentiella kunder, men då endast om vi fått den uppgiften från den registrerade personen, t ex via ett visitkort vid ett möte.

Cookies

Hemsidor använder cookies för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Våra cookies sparar inte information såsom namn och personuppgifter.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som sparas på din dator av webbplatsen du besöker.

Ytterligare information om cookies, även kallade kakor, hittar du på Post-och telestyrelsens webbplats, www.pts.se.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande lagstiftning har du ett antal rättigheter som innebär att du kan få information om och kontroll över dina egna personuppgifter.

Här listar vi dina rättigheter och i slutet dokumentet hittar du kontaktuppgifter till Bolagen som du kan använda om du vill göra dina rättigheter gällande.

Du har normalt rätt att utnyttja dina rättigheter nedan kostnadsfritt. Om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får vi dock antingen ta ut en rimlig avgift eller välja att inte tillmötesgå begäran.

Vi kommer att besvara en begäran från dig utan onödigt dröjsmål och normalt inom en månad. Om ytterligare tid skulle krävas eller om vi av någon anledning inte kan tillmötesgå din begäran kommer vi att informera dig om detta. Vi kan även komma att begära ytterligare information från dig om det krävs för att vi ska kunna bekräfta din identitet och säkerställa att det är du och inte någon annan som försöker få tillgång till eller kontroll över dina personuppgifter.

Rätt till information och tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig och om så är fallet kommer vi att informera dig om hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få en kopia av de uppgifter som vi behandlar (genom ett registerutdrag). Om du begär ytterligare kopior har vi rätt att ta ut en rimlig avgift för detta.

Rätt till rättelse

Det är viktigt för oss att de personuppgifter som vi har om dig är korrekta. Om uppgifterna är felaktiga har du rätt att vända dig till oss och be om att få uppgifterna rättade. Du har även rätt att begära att uppgifter läggs till om något saknas, om tillägget är relevant med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att vända dig till oss för att begära att dina personuppgifter raderas:

  • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
  • Om behandlingen av dina uppgifter inte har följt gällande rätt
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Kontaktuppgifter

Om du har frågor, klagomål eller vill utöva dina rättigheter kontakta oss.

Epost: info@skyllbergsbruk.se

Telefon: 0583-40300

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande rätt, kan du lämna in ett klagomål direkt till oss eller till Datainspektionen.

Denna information uppdaterades senast 2018-05-25

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X