Historik

För mer än 660 år sedan, 1346, skänkte kung Magnus Eriksson hyttor och härdar för framställning av järn i Rönneshytta, Åmme och Skyllberg till ”klosterfruarna i Riseberga”. Det är första gången som Skyllberg nämns i bevarade skriftliga dokument. Ämnet var, då som nu, järnhantering.

Drottning Kristinas brev
Donationsbrevet är undertecknat av drottning Kristina den 25 november 1646. Brevet är ställt till Louis Fineman och gäller upplåtelse av Rönnestorp och Hissjö kronohemman. Detta och en rad andra förläningsbrev undertecknade av drottning Kristina finns bevarade på Skyllberg i företagets omfattande arkiv.
Donationsbrev från Drottning Kristina år 1646..
Ett bruk i generationer
För länge sedan var alltså Skyllberg en klosteregendom, och genom århundradens lopp blev egendomen i olika omgångar indragen till kronan, utarrenderad, förlänad och slutligen såld. Köparen var vallonen Louis de Geer, som kom att bygga sitt bruksimperium i Uppland, Östergötland och Närke. Familjen de Geer ägde Skyllberg under fem generationer. Därefter följde tre generationer Burenstam och sedan 1888 ägs Skyllbergs Bruks AB av familjen Svensson.
Brukets egna järnväg började byggas 1877 och på den fraktades valsjärn, spik och andra produkter från järnhanteringen och i retur tackjärn, smältstycken och bränntorv. 1881 anskaffades det första ångloket. 1884 öppnades sträckan Skyllberg-Askersund för gods- och persontrafik. Den förband även orterna Kårberg, Skyllberg, Rönneshytta och Närkesberg. Järnvägen lades ner 1956.
Kollision i Skyllberg i början av 1950-talet! En buss från Skyllbergs Bruks Omnibussaktiebolag krockar med ett av bolagets tåg utanför brukskontoret. Ingen kom till skada men loket spårade ur.
Sågverket i Rönneshytta, 1939.
Sågverket i Rönneshytta, 1939.
Järnhantering & Skog
Järnhanteringen var vaggan och hundratals år av verksamhet vid Skyllberg. Men under de år som i svensk historia brukar kallas ”bruksdöden” (sekelskiftet 1800–1900) kom verksamheten successivt att glida över i skogsägande och skogsbruk. Andra närliggande egendomar blev till salu, och genom flera stora skogsförvärv växte bruket. Från början av 1900-talet omfattade ägorna långt mer än 30 000 hektar mark och i Rönneshytta låg företagets sågverk. När så en stor del av skogen såldes 1966, kom den järnhantering som hela tiden bedrivits i företaget att bli bolagets nya fokus och framtid. Så är det än idag, även om brukets ägare också har en känsla för skog.

Brukets järnväg
Brukets egna järnväg började byggas 1877 och på den fraktades valsjärn, spik och andra produkter från järnhanteringen samt tackjärn, smältstycken och bränntorv. 1881 anskaffades det första ångloket. 1884 öppnades sträckan Skyllberg-Askersund för gods- och persontrafik. Den förband även orterna Kårberg, Skyllberg, Rönneshytta och Närkesberg. Järnvägen lades ner 1956.

Vill du läsa mer?

”Skyllbergsböckerna”
Vid brukets 600-årsjubileum år 1946 utgavs ”Skyllbergsböckerna” i två band, skrivna av landsantikvarien Bertil Waldén. Där behandlas brukets historia från medeltiden och fram till jubileet 1946. Böckerna finns inte i handeln, men säljs då och då på lokala auktioner.

”Skyllberg – Ett bruk i bruk”
Mer om bruket finns också att läsa i boken ”Skyllberg – Ett bruk i bruk” (1996) av Maria Gunnarsson. Boken skrevs och gavs ut i samband med 650-årsjubileet 1996. Boken kan beställas via Bild & Kulturs hemsida: Beställ boken Skyllberg – Ett bruk i bruk

Historikfolder

En kort sammanfattning av årtal ur vår historia hittar du i foldern Skyllbergs Bruk – en kort historik

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X