Bostäder i Skyllberg

Bostäder

Brukets bostadsförvaltning omfattar cirka 65 lägenheter i villor, flerfamiljshus och sommartorp. Förr hyrdes bostäderna enbart ut till brukets anställda, men numera har många av hyresgästerna arbete på annat håll. Sedan 2011 är flertalet bostäder fibernätanslutna. Bostadshusen i Skyllberg är anslutna till närfjärrvärme via ett kulvertsystem från en av våra fliseldade pannor. Kontakta oss för information om var det finns hyreslediga bostäder för tillfället!

Flerfamiljshus
I Skyllberg finns husen Australien, Tallgläntan, Gamla Bruket och Herrgårdsallén. På Spikvägen i Kårberg finns flerfamiljshusen Kårberg 1, 2, 3 och 4.

Villor
Bruket har ett tiotal villor som från tid till annan blir hyreslediga. Villa Algrena ligger vackert belägen vid Valsverksdammen liksom husen Nicklasberg och Florida. Vid Herrgårdsallén ligger de båda faluröda grindstugorna och strax intill finns husen Tornslund och Äsperud. Från riksväg 50 ser man husen Björkbacken och Mon. I Kårberg med trädgård längs med Kårbergsån ligger Ingenjörsbostaden.

Fliseldade pannor
Många av bostäderna i Skyllberg får sin värme från den flispanna (700 kW) som invigdes 2007. Satsningen gav mersmak, och 2010 invigdes ytterligare en flispanna (1500 kW), denna belägen i Kårberg. Kårbergspannan ingår i Skyllberg Industri AB och förser främst industrianläggningen med värme.

Grindstuga Skyllberg
Tornslund
 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X